Klik hier voor de Nederlandse versie Klik hier voor de Franse versie Klik hier voor de Engelse versie Klik hier voor de Duitse versie


   Home
   Ons Bedrijf
   Nieuws
   Oplossing
   Fotogalerij
   Plantenbib
   Producten
   Groothandel
   Ligging
   Contact

http://www.southafricanpride.be

Plantenverzorging
Wat zijn cactussen en waar komen ze voor?:  
 

Het overgrote deel van alle cactussoorten komt uit Amerika. De planten hebben zich in de loop der tijd weten aan te passen aan droge & zonnige weersomstandigheden door middel van;

 • Verdikking van de stam van de plant tot zuil- of bolvorm, dit om vocht op te slaan tijdens droge periodes.
 • Vergroeiing van de bladeren tot dorens, dit om verdamping tegen te gaan en om zich te beschermen tegen dieren die in deze gebieden water zoeken.
 • Waslaag of beharing op de plant, eveneens om verdamping tegen te gaan.
 • Fors wortelgestel met uitgebreid haarwortelnetwerk om het minste vocht dat zich in de veelal rotsachtige grond bevindt, te kunnen opnemen.
 
Verzorging van onze cactussen in de huiskamer:  
 

Er zijn 3 belangrijke factoren bij het kweken van cactussen, namelijk licht, temperatuur & water, die naargelang het seizoen moeten worden aangepast;

 • Zomer; Vanaf mei tot en met augustus (groeiseizoen). De planten gaan nu terug beginnen met de generatieve en vegetatieve groei. Zijn de cactussen toe aan een verpotbeurt, doe dit dan met goed doorlatende (door toevoeging van scherp zand of ander grof materiaal), licht zure cactusgrond die kant en klaar te verkrijgen is in de handel. (Opgelet: cactussen houden wel van een kleine pot, omdat die bij een gulle watergift ook snel uitdroogt.) Geef de planten zo veel mogelijk licht omdat dit nodig is voor een goede ontwikkeling van de cactussen. Temperatuur is nu boven de 15C° en het begieten van de cactussen gebeurt ongeveer om de 2 weken (let er wel op dat de potkluit volledig is uitgedroogd alvorens opnieuw water te geven). In het groeiseizoen mag er 1 x per maand ook een beetje cactusmeststof worden toegevoegd aan het gietwater.
 • Najaar; Vanaf september tot en met oktober (overgang van groei- naar rustperiode). De watergift wordt nu beperkt tot 1 x per maand en er wordt géén cactusmeststof meer meegegeven. Als het weer het toelaat, worden de planten gelucht.
 • Winter; Vanaf november tot en met februari (cactussen zijn in totale rust). Onze planten gaan volledig in rust, dit betekent dat de planten op een lichte, koele (5 - 8C° voor de cactussen en 10-12C° voor de euphorbia's) en droge plaats worden gezet, bijvoorbeeld de wachthal of slaapkamer aan het venster. Er wordt géén water meer gegeven en als het mogelijk is gelucht. De cactussen zijn nu in totale rust en leven op hun opgeslagen vocht in de verdikte stam en / of wortel. (Cactussen kunnen deels inkrimpen en verrimpelen maar dit is een natuurlijk verschijnsel).
 • Voorjaar; Vanaf maart tot en met april (overgang van rust- naar groeiperiode). Onze cactussen ontwaken nu stilaan uit hun diepe slaap en worden de eerste maand al eens beneveld en de tweede maand lichtjes gegoten (er wordt nog géén voedsel meegegeven).

De waterreserve in de cactussen wordt nu terug aangevuld en de eerste bloemknoppen worden zichtbaar. ( De planten kunnen nu terug naar hun zomerstandplaats )

Kortom; Cactussen houden van véél zon.
In de zomermaanden water geven als de potkluit droog is ( af en toe voeding ). De meeste cactussen houden ervan om in de zomer gewoon buiten, in de volle zon, te staan.
In de tussenseizoenen de planten voorbereiden op het seizoen dat komt.
Voorjaar; planten terug in groei brengen door een eerste keer te gieten.
Najaar; planten verhuizen naar de wintervertrekken en afbouwen van watergift.
In de wintermaanden planten volledig droog laten ( rustperiode )
 
Ziektes:  
 
 • Stengel- en wortelrot wordt doorgaans veroorzaakt door een combinatie van te lage temperaturen en een teveel aan vocht.
 • Brandvlekken op het cactuslichaam komen voor wanneer de planten plots van een minder lichte standplaats in de volle zon worden geplaatst ( dit moet geleidelijk gebeuren ).
 • Fileren ( planten krijgen bleke koppen en groeien spitsvormig ), komt voor bij een tekort aan licht, planten op een klaardere plaats zetten.
 
Insecten:  
 
 • Bladluizen komen voor op zachte plantendelen en kunnen behandeld worden met specifieke insecticiden.
 • Wolluizen zijn een véél voorkomend probleem op cactussen en gedijen op de groeipunten en tussen plantendelen en / of wortels. Het zijn witte, wollige spinsels die snel opvallen en die ook onmiddellijk moeten worden behandeld met een systemisch insecticide ( product wordt met het gietwater meegegeven aan de plant )
 • Wortelluizen zijn parasiterende insecten die zich op de wortels bevinden en die dezelfde behandeling vragen als wolluis.
 • Rode spint is een minuscuul insect waarvan vooral het spinsel zichtbaar wordt bij aantasting. Bestrijd rode spint met een specifiek acaricide.
 • Dop- en schildluizen komen minder frequent voor op cactussen en zijn herkenbaar aan de bolvormige schildjes die op het cactuslichaam te zien zijn. Deze worden behandeld met systemische insecticiden via het gietwater.

Slakken komen vooral voor op cactussen ( op de jonge, sappige delen ) die in de zomer op het terras of in de tuin staan. Het slijmspoor duidt op schade door slakken

 

 
!!! Welkom op onze website !!!